Contacte

Contacta amb nosaltres

L’informem que les dades personals que ens ha proporcionat estan protegides d'acord amb la legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal. El responsable del tractament és VETGENOMICS, S.L., amb NIF: B65461857 y tractarà les seves dades per respondre a la seva petició de contacte. També pot ser que utilitzem les teves dades per interessos legítims, tals com promoure i informar-lo dels nostres serveis. Les dades proporcionades es conservaran fins que deixin de ser necessàries per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats. Les dades no seran cedits a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè pot sol•licitar en qualsevol moment l'accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel•lació, per a això haurà de dirigir a VETGENOMICS per correu electrònic a info@vetgenomics.com.

ON ESTEM

Vetgenomics
Parc de Recerca de la UAB
Edifici Eureka. Campus UAB. 08193 Bellaterra.
Barcelona. Spain.

 

CONTACTA

935 630 711 / 663 882 486
info@vetgenomics.com