PRODUCTES I SERVEIS

Detecció de patògens

Especialitzats en la detecció de patògens per DNA, amb expertesa consolidada en els transmesos per vectors (puces, paparres i mosquits).

Anàlisis

El processament i anàlisi de mostres es realitza per PCR en temps real i la identificació a nivell d’espècie es realitza per seqüenciació de DNA, el que permet la detecció de patògens emergents, cada vegada més freqüents.

El llistat actualitzat de patògens es pot consultar en el formulari de sol·licitud i no dubti en contactar amb nosaltres si està interessat en algun patogen addicional.

Aplicació / Resultat

Certificat de presència/absència i d’espècie, si es el cas.

Vetgenomics ofereix la possibilitat d’analitzar mostres individuals o en petites quantitats així com, establir contractes anuals d’anàlisi en aquells casos on es preveu un numero de mostres considerable.

Termini de lliurament

L’anàlisi es realitza dos cops per setmana, dilluns i dimecres. Cal que la mostra arribi com a màxim abans de les 10h. En cas de necessitar un diagnòstic urgent, contactar amb el laboratori.

Tipus de mostra

Consultar tipus de mostra en el formulari i conservar la mostra refrigerada fins enviament.

Preu

Consultar preus en el formulari de sol·licitud.

Formulari

Enviar les mostres amb el formulari complimentat.
DESCARREGAR FORMULARI

Garantia tècnica

El DNA extret del material lliurat pel client a Vetgenomics es conserva durant 2 anys. Durant aquest període Vetgenomics pot garantir al client la repetició de les analítiques per confirmar els resultats, a excepció de mostres no invasives.