PRODUCTES I SERVEIS

Determinació de Leishmania per PCR quantitativa

Aquesta tècnica permet quantificar de forma acurada i precisa la càrrega parasitària, donant un nombre de paràsits per mostra.

Anàlisis

La determinació de Leishmania per PCR en temps real es més sensible que la PCR clàssica, permetent la utilització de mostres menys invasives (sang perifèrica), tot i que igualment es poden analitzar moll d’òs i tot tipus de biòpsies (fresques o incloses en parafina).

Aplicació / Resultat

L’aplicació més immediata d’aquesta aproximació per PCR quantitativa en temps real és la monitorització de l’evolució de la parasitèmia al llarg del temps, permetent fer un seguiment de la resposta d’un animal a un tractament o la comparació de diferents tractaments.

Termini de lliurament

El diagnòstic es realitza dos cops per setmana, dilluns i dimecres. Cal que la mostra arribi com a màxim abans de les 10h. En cas de necessitar un diagnòstic urgent, contactar amb el laboratori.

Tipus de mostra

- Sang perifèrica en EDTA
- Moll d’os en EDTA
- Gangli limfàtic
- Biopsia fresca en sèrum fisiològic
- Hisop en ferides cutànies

Preu

Consultar preus en el formulari de sol·licitud.

Formulari

Enviar les mostres amb el formulari complimentat.
DESCARREGAR FORMULARI

Garantia tècnica

El DNA extret del material lliurat pel client a Vetgenomics es conserva durant 2 anys. Durant aquest període Vetgenomics pot garantir al client la repetició de les analítiques per confirmar els resultats, a excepció de mostres no invasives.