PRODUCTES I SERVEIS

Anàlisi de microbioma per seqüenciació massiva

Caracterització del microbioma per seqüenciació massiva de les regions hipervariables del gen 16S rRNA per bacteris i de la regió ITS-2 per fongs i llevats.

Anàlisis

El processament i anàlisi de mostres es realitzarà en lots de 40 mostres per optimitzar costos de fungible, però es poden analitzar un nombre inferior de mostres. També oferim assessorament inicial en el disseny de l’estudi.

Projectes de recerca

Desenvolupem projectes o convenis amb empreses i/o institucions que inclouen estudis de microbioma, metagenòmica, seqüenciació de soques i resistència antimicrobiana.

Si vol informació sobre les nostres línies de recerca, aquí.

Aplicació / Resultat

El resultat inclou el perfil taxonòmic de les mostres a nivell de família (gènere) i els índex de diversitat alfa (per mostra i/o grup) i diversitat beta (comparació de composició microbiana entre mostres i/o grups).

Termini de lliurament

Contactar amb el laboratori.

Tipus de mostra

- Hisops de pell, bucal, oïda, etc
- Mostres fecals
- Biòpsies de diferents teixits i espècies animals

Preu

Contactar amb el laboratori.

Garantia tècnica

El DNA extret del material lliurat pel client a Vetgenomics es conserva durant 2 anys. Durant aquest període Vetgenomics pot garantir al client la repetició de les analítiques per confirmar els resultats, a excepció de mostres no invasives.