Sara D'Andreano

Doctorands industrials

  • Llicenciada en Biotecnologie Veterinarie l’any 2012 per la Universitá degli studi di Milano, facoltá di Veterinaria (UNIMI).
  • Màster de dos anys en Scienze Biotecnologiche Veterinarie de la Universitá degli studi di Milano, facoltá di Veterinaria 2015 (UNIMI). Durant l’últim any de màster va poder fer una estada Erasmus de 9 mesos a la facultat de Veterinària, fent practica al Servei Veterinari de genètica molecular (SVGM).
  • Actualment estudiant de Doctorat Industrial (Vetgenomics – UAB) en genètica animal.
  • L’objectiu de la tesis és optimitzar i implementar la caracterització del micobioma caní a nivell taxonòmic per seqüenciació de segona i tercera generació (Ion Torrent i MinION-Oxford Nanopore Technologies).
ORCID