Com ho fem

PCR clàssica

PCR quantitativa a temps real

Microsatèl·lits

Anàlisi de fragments

Genotipat simple o múltiple

(SybrGreen; Sondes TaqMan)

Genotipat d’alt rendiment

(Open Array)

Seqüenciació Sanger

Seqüenciació massiva

Seqüenciació per nanopors (MinION)

Anàlisi bioinformàtic